Steinene haglet mens barna lekte

— Dette kunne gått skikkelig galt, sier nabo.