Mener avgjørende stemme ikke ble talt

Aleksander Øren Heen (Sp) tror stemmen hans for E39 via Kvivsvegen i fylkestinget kan ha blitt oversett. Det kan ha avgjort avstemningen.