• BETYR MYE: - Helgeturer og feriereiser betyr veldig mye for livskvaliteten til Johanne, sier Frode og Sissel Helen Sletten Bjelland, som opplever at datteren nå har fått fullstendig reiseforbud. FOTO: Roar Christiansen

Johanne har fått fullt reiseforbud

– Hvis reglene blir håndhevet slik kommunen nå gjør, får Johanne resten av livet aldri forlate Bergen, sier Sissel Helen Sletten Bjelland, mamma til Johanne.