Flyttingen svekket viktige funksjoner

Utflyttingen av statlige tilsyn fra Oslo svekket mange viktige funksjoner, viser en ny rapport.