- Har fylkesmannen fått solstikk?

Byrådet nekter å gi seg i saken om eiendomsskatt.