• November har navnet etter det latinske ordet novem som betyr ni. November var den niende måneden i den gamle romerske kalenderen

Merkedager i november

Før vi fikk vår trykte kalender var det primstaven som gjorde nytten.