• FIRE LIV: Noreg har mista fire soldatar sidan invasjonen i Afghanistan i 2001. Her frå ei minnemarkering etter at ein norsk offiser i Mazar-e Sharif vart drepen. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Uendra støtte til krigen

Trass stadig fleire drepne og aukande krigsmotstand blant våre allierte: Nordmenns støtte til krigføringa i Afghanistan er like sterk som før.