128 km/t i 80-sonen

Kvinnen hadde hastverk i rushtrafikken i Åsane i går.