Skadet i påkjørsel bakfra

En person kjørt vekk i ambulanse.