• FOTO: REDNINGSSELSKAPET

Redningsaksjon på Sotra