Pasienter rundstjeles

Pasienter har med seg kostbare kunstverk, sølvtøy og store kontantbeløp når de blir innlagt på Haukeland Universitetssjukehus.