- Jeg har ikke opptrådt som advokat

Knut Mannsåker sier han bare har gjort det han har rett og plikt til.