Vil ha «havarikommisjon» for rusdødsfall

Overdosedødsfall bør etterforskes på lik linje med flystyrter, skipsforlis og dødsulykker i trafikken, mener Ap-politiker.

 • Liv Solli Okkenhaug
 • Berit Kvalheim
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Hallgeir Utne Hatlevik er nestleder i helse— og sosialkomiteen. På vegne av Arbeiderpartiets gruppe fremmer han forslag i Bergen bystyre om at det blir opprettet en «havarikommisjon» for overdosedødsfall i Bergen.

Avslører systemsvikt

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å komme til bunns i hva som har skjedd i tiden før dødsfallet, hvilke tiltak og hvilken behandling som er satt i verk, hvordan hjelpeapparatet har opptrådt i forhold til den rusavhengige og om hjelpen som er iverksatt har vært den rette i hvert enkelt tilfelle.

— På denne måten håper vi det skal være mulig både å ansvarliggjøre hjelpeapparatet og å avsløre systemsvikt. Vi må vite hva vi gjør feil og hvordan det kan rettes opp, sier Hallgeir Utne Hatlevik.

- Lær av veivesenet

Han mener det er mye å lære av andre instanser, som for eksempel Statens vegvesen.

Siden 2005 har veivesenet hatt regionale ulykkesgrupper som dybdeanalyserer alle dødsulykker i veitrafikken i Norge. Rapporten peker på årsaksfaktorer bak ulykkene både innen trafikantatferd, kjøretøysikkerhet og forhold til veien. I tillegg kommer man opp med forslag til tiltak for å hindre at lignende ulykker skal skje igjen.

 • I byrådets årsberetning blir til sammenligning overdosedødsfall ikke nevnt med ett ord. Vi kan ikke vite hva som er best å gjøre dersom vi ikke vet eksakt hva som gikk galt, sier Hatlevik.

Bergen har hatt 140 registrerte overdosedødsfall de siste ti årene.

Ny plan, liten kunnskap

Bystyret skal i løpet av 2009 behandle en ny ruspolitisk handlingsplan.

Hatlevik mener en analyse må inneholde eksakt kunnskap om sammenhengen mellom de ulike faktorene som fører til heroinrelaterte dødsfall.

Her er punktene som han mener må kartlegges nøye:

 • Hvor lenge de som dør av en overdose har vært rusavhengige.
 • Hvor vedkommende har vært bosatt og opprinnelig kommer fra.
 • Om vedkommende har fått behandling, og hvilken behandling det dreier seg om.
 • Hvilken hjelp vedkommende har fått fra Bergen kommune og/eller spesialisthelsetjenesten.
  Konkrete tiltak
 • Kartleggingen må munne ut i konkrete anbefalinger om hvordan behandlingstilbudet kan bedres for å redde flere liv, mener Hatlevik.

Han foreslår at samtlige overdosedødsfall i Bergen i årene 2006, 2007 og 2008 bør bli gransket av den foreslåtte «havarikommisjonen», som gjerne kan bestå av eksterne forskere og utføres som et rent forskningsoppdrag.

 • Undersøkelsen må systematisk gjennomgå hvilken rolle kommunen har hatt i forhold til hver enkelt sak, og gjennomgangen må munne ut i konkrete forslag til tiltak på systemnivå, sier Hatlevik.

I dag etterforsker politiet overdosedødsfall for å avdekke om det har skjedd noe kriminelt. Det er imidlertid ingen annen tilsynsmyndighet som systematisk gransker hvert overdosetilfelle - gransking i regi av for eksempel fylkesmann eller Helsetilsynet blir bare satt i gang i tilfeller der det er mistanke om regelbrudd. I tillegg gjennomføres det planlagte tilsyn ved institusjoner, for å avdekke eventuelle systemfeil.


Les mer i BTs papirutgave i dag

Gransker barnevernet etter dødsfall i Odda

Mor til overdoseoffer: — Jeg tror dette kan redde liv

(Bergens Tidende fredag 20. februar 2009)

Hva synes du om Aps forslag? Si din mening i feltet under!

Publisert:
POSITIV: Torunn Opsanger vil gjerne at datteren Katrines dødsfall skal undersøkes grundigere. Her ved grotten på Møhlenpris der Katrine Opsanger Ullestad (19) ble funnet død i mai i fjor.ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON