- Vasker for å spare penger

Det fins liten faglig begrunnelse for å la sykepleier vaske gulv, sier geriatriekspert.