Skjenkekutt avvist

Voss har i dag fått ny ruspolitisk handlingsplan, men skjenketida vert uendra.