På nære nippet

Gravingen i sentrum har skapt utfordringer for årets 17. mai-prosesjon. I dag ble løypen prøvekjørt.