Vekk med skyer og paraplyer

Kun ett usikkerhetsmoment i uken som kommer.