Reddet fra Ulriksbanen

Dette skulle bare være en øvelse. Så gikk alarmen.