Oppvåknende kunstner

Dikt av Anne-Kathrine Løkeland