Skviser ut de minste

Den lovfestede retten til barnehageplass gjør at de yngste barna rykker bakover i barnehagekøen. En magisk dato avgjør om du rykker opp eller ned.