Høyanger kan få eigen krisepakke

Høyanger kan få eigen krisepakke dersom Fundo blir lagt ned.