Sylvia er som en mor for byens trengende

En aprildag i 2002 spaserte dronning Sonja opp den røde løperen utenfor Korskirken. For Sylvia Rønhovde (79 ½) har ikke livet vært det samme siden.