Voldtektsmottakene under lupen

For å få flere kvinner til å anmelde voldtekt, vil Justisdepartementet gjennomgå organiseringen av voldtektsmottakene i Norge.