Frisk pasient lå 62 døgn på sykehus

En utskrivingsklar pasient ble liggende 62 dager på sykehus fordi kommunen ikke fant sykehjemsplass.