Har ventet på lønnen i tre år

De 13 polske arbeiderne krevde 2,5 millioner lønnskroner, men fikk bare utbetalt småpenger. Årsak: Sommel i LO.