Bilvrak blir stående

Utenlandske bilvrak hoper seg opp i gatene i Bergen. Før ble slike vrak fjernet - men nå er det full stopp.