Skuteviksbodene skal gjenreises

Skuteviksbodene 11-14 skal bygges opp igjen.