Drapsetterforskere må sitte fangevakt

Viktige vitneavhør i vold- og sedelighetssaker avlyses fordi etterforskerne må sitte vakt i tinghuset i Bergen.