Manglar plass for dansefeber

Sotraværingane markerer seg i Dansefeber, men heime i øyriket er det dårleg med plass til dansande born og unge.