Heltidsstudenten dør

Forskerne har ikke nok tid til å forske og studentene bruker for mye tid på jobb. Det er konklusjonen i en evaluering av Kvalitetsreformen.