Veloppdragne i Fana

Mens politiet i Åsane og på Sotra rett som det er får meldinger om bussbråk, er problemstillingen nærmest ukjent hos Fana-politiet.