Vil ha sjekket nytt utstyr

Sykepleierne forlanger at det nye utstyret ved hjerteavdelingen blir sjekket.