Rundkjørings- og varehusbydelen

Varehus-, rundkjørings- og trafikkmaskinbydelen Åsane skal få flere varehus, rundkjøringer og trafikkmaskiner. Sp savner en helhetlig plan for utbyggingen.