– Verste siden 70-tallet

Først snøkaos, så vannkaos. Og til slutt sivet også vannet inn gjennom taket på politihuset.