Når tillit brister

Bystyret har en rett til å få vite om saker som får alvorlige budsjettmessige konsekvenser.