Bunadsnekt kan være ulovlig

Du skal ha en saklig grunn for å nekte noen å handle. Det er ikke Forbrukerrådet sikre på om Bergens Broderiservice har.