Høgskolen må tigge om praksisplassar

Hordaland manglar døvetolkar. Høgskolen har tre årskull døvetolkstudentar, men mangel på praksisplassar trugar heile utdanninga.