Improvisasjon i næringslivet

Vossa Jazz arrangerte i går seminar der festivalfrelsarar fekk læra å nytta musikarane sin improvisasjonsevne i sitt daglege arbeid.