Løv-Ham vil gå gjeldfri inn i 2009

Løv-Ham håper å kunne øke budsjettet med mellom en og to millioner kroner. I 2009 skal klubben også være gjeldfri.