Krev millionar etter smell

Nabobedriftene rundt tidlegare Vest Tank i Gulen vil ha millionar i erstatning etter tapt forteneste.