Resultatene i din kommune

Dette er resultatene for 8. klassene i Hordaland. Snittet er basert på andelene som har fått karakterene 1 (lavest) til 5 (høyest).