Lakseparasitter påvist på nytt i Lærdalselva

Veterinærinstituttet har påvist parasitten gyrodactylus salaris på en lakseunge i Lærdalselva.