- Kopierte metoden

Den siktede 56-åringen hevder fremgangsmåten han har brukt før overgrep ikke er hans egen oppfinnelse.