Gatetun i Møregaten

Snart blir det avgjort om Møregaten ved Ny Krohnborg skole skal få gatetun.