Slått ned i luftegården

Utstyrt med en stein skal medfangene ha angrepet den sedelighetsdømte 49-åringen. Seksualforbrytere er mest voldsutsatt i norske fengsler.