- Arrogant maktovergrep

I Fusa kommunes plan- og driftsutvalg er det bred politisk enighet om at familien Olderkjær skal få dispensasjon fra kommunens arealplan.