Blir du med på dugnad?

Kulturhuset i Eidsvåg skal males i sommer. Vi trenger deg noen timer.