- Kortsiktig

Regiondirektør Wenche Salthella i NHO Reiseliv mener det er kortsiktig tenkning om arbeidsgiverne ikke ønsker fagorganisering blant de ansatte.