Viktig å informere

Informasjon og kommunikasjon er alfa og omega når et barn skal begynne på ny skole eller i ny barnehage.