Studentene trener mer, mener mindre

Dagens studenter lever sunt og er opptatt av å holde kroppen i form. Langt færre er engasjert i samfunnet rundt seg.